Firma Jozef Majtáň stroj –mat bola založená v roku 1998. Jej hlavnou činnosťou je oprava koľajových historických vozidiel. Je zapísaná do zoznamu autorizovaných reštaurátorov.

Patria sem parné lokomotívy,  rôzne typy vagónov,  motorové vozne, koľajové žeriavy, dreziny. Opravy sú vykonávané v Topoľčanoch v priestoroch bývalého rušňového depa.


Ďalej firma vykonáva zámočnícku výrobu a zváračské práce.
   
    Die Firma Jozef Majtáň stroj –mat wurde im Jahr 1998 gegründet. Die Haupttätigkeit ist die Reparatur von historischen Wagen.Mehr in der O FIRME* * *