Firma Jozef Majtáň stroj –mat bola založená v roku 1998. Jej hlavnou činnosťou je oprava  koľajových historických vozidiel.

Patria sem parné lokomotívy,  rôzne typy vagónov,  motorové vozne, koľajové žeriavy, dreziny. Opravy sú vykonávané v Topoľčanoch v priestoroch bývalého rušňového depa.Ďalej firma vykonáva zámočnícku výrobu a zváračské práce.

     

     Die Firma Jozef Majtáň stroj –mat wurde im Jahr 1998 gegründet. Die Haupttätigkeit ist die Reparatur von historischen Wagen. 
Mehr in der O FIRME
* * *