Nákladný vagón "Z - dobytčák "Nákladný vozeň bol vyrobený v r. 1911 v Maďarsku v Budapešti v továrni na výrobu vozňov a lokomotív GANZ es TÁRSA DANUBIUS,  s výrobným číslom 11 6833. Po vyhlásení slovenského   štátu   došlo  k   prečíslovaniu    slovenskými  železnicami  na  číslo SŽ 12 207.

V rokoch 1942 -  1945 za tzv. slovenského štátu ho slovenské železnice používali ako deportačný vagón . Z koncentračného tábora  v  Seredi  odvážal  Židov do vyhladzovacích táborov. Vo vagóne sú zachované autentické nápisy z tohto obdobia.

V roku 2015 bola firmou Jozef Majtáň stroj - mat zreštaurovaná skriňa vagóna bez pojazdu do vystavovatelného  stavu pre Múzeum holokaustu v Seredi