Predtým / potom   Na výstave v Bratislave "Rendez 2015"    


    


    


  Reštaurovanie do vystaovateľného stavu
    


    


    


    


    


    


    


        


    Foto 2


    


    


    


    


    


    


    
Foto 3