Jozef Majtán stroj - mat

Kamanová 61
956 12 Kamanová
Prevádzka:
Topoľčany, Jilemnického 700

IČO: 35037474
DIČ: SK1020444733+421 905 487317


Firma je platcom DPH !

Registrácia: Okresný úrad Topoľčany, č. živnostenského registra 406 – 2378
Pripomienky, návrhy ku vzhľadu a funkčnosti stránky píšte, prosím na: admin@stroj-mat.sk