Na tomto podujatí boli vystavované niektoré exponáty reštaurované firmou stroj-mat.