Historická električka


zdroj:

Veterán,  november 2012

    


Pivo a para v symbióze


zdroj:

mesačník Semafor, ročník 17, Máj 2007


Autor článku a fotografií:

Mgr. Jozef Lehocký
    


Lokomotívu z Luxemburska obnovujú


zdroj:

My Nitrianske noviny, číslo 7, 18.2.2007


Autor článku: Jožo Malý

Autor fotografií: Jožo Malý, archív stroj-mat    Das neue Leben der "Energie 507"Autor článku: FH

Autor fotografií: Alain Rischard    


Historická lokomotíva 

jazila vynikajúco


zdroj:

My Nitrianske noviny


Autor článku a fotografií: 

Jožo Malý
    


Rušeň sa otáčal

na továrenskom dvore


zdroj:

My Topolčianske noviny, číslo 8, 

rok 2009


Autor článku a fotografií: 

Jožo Malý

Der "Feierwohn" hat 

150 Jahre


zdroj:

Land a Leit, číslo 110, 12. máj 2009


Autor fotografií: Francis Wagner