Činnosť občianskeho združenie KLUB MODRÝ HORIZONT je spojená so záujmami zakladajúcich a súčasných členov združenia. Máme pozitívny vzťah k historickým technickým pamiatkam súvisiacimi s dopravou, skutočnou železnicou a modelárstvom. Od toho sa odvíja zameranie členov klubu na dokumentáciu, propagáciu, záchranu, renováciu a prevádzku dopravných technických pamiatok. Rozvíjaním vzťahu k železničnému modelárstvu sa snažíme prehlbovať vzťah k technickým dopravným pamiatkam medzi našou mládežou. 

     

K ďalšej činnosti Klubu patrí:


- uvedenie a udržiavanie dopravnej techniky, historických budov a stavieb do technického stavu zodpovedajúceho verejnému vystavovaniu,


- stavba modelov železničnej techniky, budov a ucelených celkov (diorám),


- usporadúvanie tematických výstav exponátov z vlastných zbierok i exponátov zapožičaných od iných vlastníkov,


- prevádzkovanie technických pamiatok, predvádzanie  historických technológií a remesiel, organizovanie jázd  historických vozidiel a usporiadateľská činnosť v rámci platných zákonov,


- staráme sa o kvalitné využitie voľného času detí a mládeže,


- spolupracujeme s odbornými inštitúciami, orgánmi štátnej správy, štátnymi a neštátnymi organizáciami, historickými klubmi a občianskymi združeniami podobného zamerania na území Slovenskej republiky a v zahraničí za účelom výmeny exponátov, skúseností, informácií a spoločného organizovania tematických a spoločenských podujatí.

   
viac na stránke

www.klubmodryhorizont.sk

* * *