Firma Jozef Majtáň stroj –mat bola založená v roku 1998. Jej hlavnou činnosťou je oprava  koľajových historických vozidiel. Je zapísaná do zoznamu autorizovaných reštaurátorov.


Patria sem parné lokomotívy,  rôzne typy vagónov,  motorové vozne, koľajové žeriavy, dreziny. Pôvod  týchto vozidiel často siaha  ešte  do 19. storočia. V niektorých  prípadoch je uskutočňovaná skôr novostavba  ako oprava skríň jednotlivých vagónov, na pôvodných  repasovaných podvozkoch. Jednotlivé exponáty a ich diely sú podľa želania zákazníka ošetrené  kvalitnými lakmi a farbami. Interiér  vagónov je  kompletne  opravený  alebo je vyrobený nový spolu s parným  kúrením, lavicami,  oknami,  batožinovými nosičmi a ostatnými prvkami. Vždy je kladený dôraz na dobovú vernosť a kvalitu prác opravovaného exponátu.


     Opravy sú vykonávané pre tuzemský aj zahraničný trh  v priestoroch bývalého rušňového depa v Topoľčanoch.   Podľa potreby  to môžu byť generálne alebo čiastkové opravy na základe posúdenia stavu a želania zákazníka. Firma vo svojich priestoroch zabezpečuje :- zámočnícke práce všetkého druhu,

- zváračské  práce elektrickým  oblúkom obalenou elektródou, v ochrannej atmosfére zmesou inertných plynov a zváranie plameňom,

- stolárske práce,

- kovoobrábanie – sústruh, fréza

- lakovacie práce

- čistenie povrchu otryskávaním

VIAC  V  GALÉRII 

   Die Firma Jozef Majtáň stroj –mat wurde im Jahr 1998 gegründet. Die Haupttätigkeit ist die Reparatur von historischen Wagen. 


Zu diesen gehören vor allem Dampflokomotiven, verschiedene Waggontypen,  Triebwagen, Gleiskrähne, Draisinen. Diese Maschinen wurden oft schon in dem 19. Jahrhundert hergestellt. In manchen Fällen handelt es sich mehr um einen Neubau auf ursprünglichen Laufwerken als um Reparatur von alten Teilen. 

Einzelne Exponate und ihre Teile werden nach dem Wünsch des Kunden mit Farben und Lacken von höher Qualität gepflegt. Der Interieur von Waggon wird komplett repariert oder zusammen mit Dampfeinrichtung, Bänken, Fenster und anderen Teilen neu hergestellt. Wir legen einen großen Wert auf zeitgemäße Details und Arbeit von höher Qualität bei dem reparierten Exponat. 


   Die Reparaturen für den Inland- und Auslandsmarkt  werden in dem Räumen von dem ehemaligen Bahnbetriebswerk in Topoľčany ausgeführt. Je nach Bedarf handelt es sich um General- oder Teilreparaturen nach der Zustandbewertung und in Einklang mit Wünschen des Kunden. 
Die Firma bietet folgende Dienste an: 


- Schlosserarbeiten aller Art 

- Schweißarbeiten – mit elektrischen Bogen umhüllte Elektrode,  in Schutzatmosphäre mit Mischung von Inertgasen, Schweißen mit Flamme 

- Tischlerarbeiten 

- Metallbearbeitung 

- Lackierarbeiten 

- Oberflächereinigung – Sandbestrahlung 
Mehr in der GALERIE